Duurzame thuiswerkplekken

Duurzame Thuiswerkplekken: Hoe pak je dit aan?

In dit blog bespreken we:

In de moderne werkwereld, waar flexibiliteit en duurzaamheid steeds belangrijker worden, staat Second Office aan de voorhoede van innovatie met duurzame thuiswerkplekken. Met de toename van thuiswerken, rijst de vraag: hoe kunnen we deze trend duurzaam maken? Bij Second Office hebben we niet alleen over deze vraag nagedacht, maar bieden we ook concrete oplossingen.

Duurzame Thuiswerkplekken pool

Onderdeel van onze dienstverlening is het creëren van een duurzame pool van thuiswerkplek producten voor organisaties. Dit systeem werkt door producten bij uitdiensttreding op te halen, te reconditioneren, tijdelijk op te slaan en vervolgens weer in te zetten bij een nieuwe medewerker. Een prachtig voorbeeld van duurzame thuiswerkplekken is onze samenwerking met een middelgrote Nederlandse gemeente, waarbij we in twee jaar tijd meer dan 10% van de thuiswerkplekken succesvol hebben hergebruikt.

Kansen voor duurzame thuiswerkplekken

  • Hergebruik van Thuiswerkplekken: De kern van onze aanpak is het hergebruiken van thuiswerkplekken. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, zorgen wij ervoor dat de gebruikte apparatuur een nieuw leven krijgt bij een andere medewerker. Dit vermindert niet alleen afval, maar draagt ook bij aan de circulaire economie.
  • Producten met hoge recyclebare waarde: Bij het inkopen van nieuwe producten, focussen we op artikelen met een hoge recyclebare waarde. We werken samen met leveranciers die kunnen aangeven hoeveel procent van hun producten uit gerecyclede materialen bestaat en hoeveel er aan het einde van de levenscyclus opnieuw gebruikt kan worden.
  • Milieubewuste verzending en logistiek: Voor de distributie van onze producten kiezen we bewust voor milieuvriendelijke opties. Dit betekent bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch transport of, indien nodig, Euro 6 dieselmotoren. Daarnaast streven we naar routeoptimalisatie en plannen we leveringen zodanig dat ze zowel handig zijn voor de medewerker als laag in uitstoot.
  • Refurbished producten: Een andere strategie is het gebruik van refurbished producten, zoals bureaustoelen en PC-monitoren. Dit is niet alleen kosteneffectief, maar ook milieuvriendelijk. We letten nauwgezet op de kwaliteit en levensduur van deze producten om mechanische mankementen te voorkomen.

Duurzaamheidsfactoren in het inkoopproces

Het inkoopproces is aangepast met duurzaamheidsfactoren om duurzame thuiswerkplekken aan onze klanten te kunnen faciliteren. Second Office produceert geen producten, maar betrekt deze van producenten. Gedurende het inkoopproces houden we rekening met verschillende duurzaamheidsfactoren:

  1. Productielocatie: We onderzoeken waar het product gemaakt wordt.
  2. Gebruikte materialen: We letten op de materialen die in het product zijn gebruikt.
  3. Certificeringen: We controleren op relevante duurzaamheidscertificeringen.
  4. Verpakking: We streven naar minimale inzet van plastic in de verpakking van producten.
  5. Levensduur: We evalueren hoe lang het product naar verwachting mee zal gaan.
  6. Einde van de levensduur: We beoordelen of het product gerecycled kan worden aan het einde van zijn levensduur.

Meer dan alleen producten

Duurzame thuiswerkplekken gaat verder dan alleen producten. Bij Second Office erkennen we dat onze bedrijfsactiviteiten een impact hebben op de wereld om ons heen. Daarom omarmen we onze verantwoordelijkheid om deze impact te beheren en minimaliseren. Deze visie komt tot uitdrukking in elk aspect van onze bedrijfsvoering: van de duurzaamheid van ons pand, de vitaliteit van ons personeel, de verantwoordelijkheid van onze toeleveranciers, de efficiëntie van onze logistiek, tot de kwaliteit en levensduur van onze producten. We blijven onze processen en aanbod verbeteren om niet alleen aan de huidige behoeften te voldoen, maar ook om een voorbeeld te zijn voor toekomstige duurzame praktijken in de wereld van het thuiswerken.

Samenvatting

Duurzaamheid in de thuiswerkomgeving is niet alleen een trend; het is een noodzaak om duurzame thuiswerkplekken in te zetten. Bij Second Office zijn we trots dat we een belangrijke rol spelen in deze ecologische verschuiving. Door het hergebruiken, refurbishen en bewust inkopen, dragen we bij aan een groenere wereld. We nodigen alle organisaties uit om deel te nemen aan deze beweging en samen met ons een duurzame toekomst te creëren.

Vergeet niet om deze blog te delen!
Meer blogs

Thuiswerkplek en de ondernemingsraad: informatiewijzer

Thuiswerkplek in 2024: alles over de vergoedingen