Facicon Second Office 2023 512x512
Second Office

Hybride werken heeft de toekomst en kent vele voordelen

In een uitdagende periode van ruim twee jaar Covid 19 hebben veel bedrijven, organisaties en instellingen positieve ervaring opgedaan met het hybride werken. Een hybride werkplek is een plaats waar je goed, prettig en productief kunt (samen)werken waarvan een deel fysiek op kantoor plaatsvindt en er een deel vanuit huis wordt gewerkt.

Een goede basis en afspraken tussen het werken op locatie en en thuiswerken is nu de dagelijkse gang van zaken van werkend Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze werkafspraken bijdragen aan:

 • Welzijn van medewerkers
 • Organisatiebelangen 
 • Maatschappelijke doelen

Thuiswerken biedt meerdere voordelen, zoals:

 • Betere werk-privébalans voor medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • Minder reistijd
 • Verminderen van CO2 uitstoot
 • Minder filevorming
 • Lagere kantoorkosten

Thuiswerkers productiever en loyaler

Daarnaast is gebleken dat thuiswerkers vaker gemotiveerder en tevredener zijn. Dit heeft zijn weergave op de productiviteit en loyaliteit naar de werkgever en levert een hogere mate van kwaliteit op. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat ⅓ van de medewerkers zich gaat oriënteren op een andere baan als men verplicht wordt om fulltime op kantoor te werken. De goede balans tussen thuiswerken en werken op kantoor komt ook ten goede aan eerlijk werk, economische groei, gendergelijkheid en duurzaamheid. De overheid is druk doende om de balans van hybride werken ook op te nemen in CAO regelingen. Hier wordt voornamelijk gekeken naar afspraken omtrent de thuiswerkplek, werkafspraken en de frequentie van thuiswerken.

Buiten de CAO maar net zo belangrijk

Zaken die waarschijnlijk niet meegenomen worden in de opname van de CAO maar minstens zo belangrijk zijn:

 • Beschikking over de juiste faciliteiten (o.a. ergonomisch werken) 
 • Een goede weekplanning 
 • Pauze planning
 • Beschikbaarheid
 • Output gericht managen
 • Beschikking over documenten
 • Maak afspraken met het gezin en of huisgenoten

Het kabinet werkt aan een ‘Agenda voor de toekomst’ van hybride werken. Het is goed om te vernemen dat de overheid kijkt naar voorstellen en wetgeving omtrent het hybride werken, een groot gedeelte komt echter te liggen bij werkgever en werknemer.

Bron: www.rendementshop.nl
Bron: Monitor Hybride Werken

Benieuwd naar een goed thuiswerkbeleid of wil je advies en meer informatie over gezonde thuiswerkplekken? Bekijk de Second Office Dienstverlening.