Patrimonium Barendrecht werkt Hybride

“Vanuit goed werkgeverschap zijn we gestart met een pilotperiode van een half jaar. Door middel van een projectgroep Hybride werken is het Hybride werken beleid tot stand gekomen. Over een half jaar evalueren we het hybride werken en gaan we na of het werkt voor de medewerkers en de organisatie, zoals het bedacht is. We zien nu dat medewerkers er blij mee zijn en het flexibel werken waarderen.” Lees deze nieuwe klantcase

Ontvang nieuws en tips over het creëren van ergonomische en gezonde thuiswerkplekken en het Hybride Werken. Meld je aan!