In dit artikel kun je lezen over de Thuiswerkplek voor woningcorporatie Patrimonium Barendrecht en hoe zij Hybride Werken hebben ingevoerd. Patrimonium Barendrecht is een woonstichting die al sinds 1912 in Barendrecht actief is. Ze beheert bijna 3000 woningen die bestemd zijn voor de sociale woningmarkt. Patrimonium zit niet stil. In het centrum van Barendrecht worden binnenkort nieuwe woningen opgeleverd en bij het station van Barendrecht gaat in de toekomst een groot project lopen. In de loop van 10 jaar worden daar circa 3000 woningen gebouwd; hiervan zet Patrimonium ook 800 sociale huurwoningen neer, samen met twee andere corporaties. Ze werken veel samen met corporaties in de regio, die elkaar steunen. Ook de goede samenwerking met de gemeente is van belang.

Patrimonium is een kleine organisatie en er heerst een familiaire sfeer. Medewerkers blijven vaak lang bij het bedrijf werken. Er zijn 39 medewerkers in dienst van Patrimonium. Patrimonium staat dicht bij haar klanten. Dit kan doordat de lijnen kort en toegankelijk zijn. Zo bouwen ze vertrouwen op en voelen klanten zich gehoord.

Waarom heeft Patrimonium Barendrecht het Hybride werken ingevoerd?

“Wij hebben per 1 april 2022 het hybride werken ingevoerd. Tijdens de corona tijd moesten we natuurlijk veel thuiswerken en dit werkte naar tevredenheid; de meeste medewerkers hebben een betere balans tussen werk en privé ervaren. Hybride werken is bij ons geen verplichting maar we geven de mogelijkheid om minimaal 50% van de werktijd op kantoor aanwezig te zijn voor de verbinding met collega’s en de organisatie. Vanuit goed werkgeverschap zijn we gestart met een pilotperiode van een half jaar. Door middel van een projectgroep Hybride werken is het Hybride werken beleid tot stand gekomen. Over een half jaar evalueren we het hybride werken en gaan we na of het werkt voor de medewerkers en de organisatie, zoals het bedacht is. We zien nu dat medewerkers er blij mee zijn en het flexibel werken waarderen.”

Hoe faciliteren ze de thuiswerkplek?

Thuiswerkplek voor woningcorporatie Patrimonium Barendrecht: “Als werkgever zijn we verplicht om een ARBO technisch verantwoorde thuiswerkplek te faciliteren. Samen met Second Office regelen we dit. Second Office neemt veel werk uit handen. Zij regelen voor de medewerkers 1 of 2 schermen, een bureau en bureaustoel. Via onze organisatie zelf kunnen werknemers een toetsenbord, muis, voetenbankje, bureaulamp of een dock bestellen.”

Thuiswerkplek voor woningcorporatie Patrimonium Barendrecht, hoe ziet deze er gemiddeld uit?

“Om na te gaan of het verantwoord is voor medewerkers om thuis te werken, is vooraf een ‘thuiswerkplek checklist’ naar medewerkers gestuurd. We vragen onder andere of er voldoende ruimte in de woning aanwezig is om een bureautafel en -stoel op een ergonomisch verantwoorde manier in te stellen. We krijgen dan een idee hoe de situatie thuis is. Als thuiswerken niet verantwoord is, dan wordt met de leidinggevende besproken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om dit wel mogelijk te maken. In het kader van privacy is het niet mogelijk om medewerkers te vragen naar foto’s van hun thuiswerkplek. Wel heeft één collega een foto gestuurd van haar werkplek en die ziet er top uit. De medewerkers zijn, voor zover mij bekend, tevreden over de faciliteiten die hen geboden worden via Second Office en via ons kantoor.”

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Second Office?

We hebben goede ervaringen met Second Office. Een collega corporatie uit Ridderkerk werkte al een paar maanden met Second Office naar tevredenheid, vandaar dat wij bij Second Office uitkwamen. We hebben de afweging moeten maken of een koop- of lease constructie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de koopconstructie, met een abonnement voor het operationeel beheer. We zijn zeer tevreden over Second Office omdat:
– Uniek Thuiswerk Portal afgestemd op onze organisatie dat snel online (en wijzigingen direct doorgevoerd)
– Korte lijnen met uitgebreid advies
– Snelle responstijd en bereikbaarheid
– Professionele organisatie

En wat vinden de thuiswerkers van de service van Second Office?

“De medewerkers zijn tevreden over de leveringen. Bij aflevering worden de meubels keurig gemonteerd, er wordt uitleg gegeven hoe het werkt en ze nemen netjes het verpakkingsmateriaal weer mee. Het zijn kleine dingen, maar die tellen wel mee!“ Met als resultaat een ergonomische Thuiswerkplek voor woningcorporatie Patrimonium Barendrecht zonder zorgen gerealiseerd.

Welke tips heb je voor organisaties die zich aan het oriënteren zijn voor het realiseren van Thuiswerkplekken en het hybride werken?

“Wij vinden het heel belangrijk om medewerkers mee te nemen in het maken van het beleid van hybride werken. We hebben een projectgroep Hybride werken opgestart waarin verschillende disciplines bij elkaar gezet zijn. De projectgroep bestaat uit de HR-adviseur (projectleider), office manager en bestuurssecretaris van de afdeling algemene zaken, een projectsecretaresse van de afdeling vastgoed en een woonconsulent van de afdeling wonen. Als we het hybride werken gaan evalueren, nemen we hierin ook de medewerkers weer mee en indien wenselijk geven we hiervan ook een terugkoppeling aan Second Office.”

Welk cijfer geef je Second Office en waarom kun je Second Office aanraden?

“Ik geef Second Office een 9. Zoals al eerder aangegeven hebben ze korte lijnen, ze hebben de portal snel opgeleverd, ze zijn professioneel, hebben een goede service, een snelle levering en wij hebben tevreden medewerkers. Als er ergens een probleem is, is er goed contact en zoeken ze heel serieus naar een snelle oplossing.”

Kortom een goede Thuiswerkplek voor woningcorporatie Patrimonium Barendrecht. Zijn jullie als organisatie ook opzoek naar een goed ingerichte thuiswerkplek? Neem dan gerust contact met ons op.