Efficiënte voorbereiding op de Wet “Werken waar je wilt”: een praktische gids voor HRM-managers

Wet werken waar je wilt

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is een initiatiefwet en een aanpassing op de Wet Flexibel werken. Het voorstel is bedoeld om thuiswerken structureel te maken en zo werknemers meer vrijheid en flexibiliteit te geven in de keuze van hun werkplek. Het wetsvoorstel beoogt het recht op thuiswerken wettelijk te verankeren, zodat werknemers niet meer afhankelijk zijn van de goedkeuring van hun werkgever.

Download onderaan deze pagina een praktische gids voor een efficiënte voorbereiding.

De Wet flexibel werken is een Nederlandse wet die in 2016 is ingevoerd en werknemers het recht geeft om een verzoek in te dienen bij hun werkgever voor aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden en/of werkplek. Deze wet is bedoeld om werknemers meer controle te geven over hun werk-privébalans en om beter te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, zoals zorgtaken of persoonlijke ontwikkeling. In deze wet zijn specifieke voorwaarden en verplichtingen vastgelegd voor zowel werknemers als werkgevers, waardoor het een belangrijk instrument is geworden voor het bevorderen van een flexibele en inclusieve arbeidsmarkt.

PRAKTISCHE GIDS GRATIS ONTVANGEN

Wat zijn de vijf belangrijkste punten van de Wet flexibel werken?

  1. Werknemers hebben het recht om een verzoek in te dienen bij hun werkgever voor aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden en/of werkplek.
  2. Werkgevers moeten schriftelijk reageren op het verzoek van de werknemer, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
  3. Werkgevers kunnen het verzoek alleen afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, waarbij de werkgever moet aantonen dat de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden niet mogelijk is zonder onredelijke kosten of nadelen voor het bedrijf.
  4. Werkgevers moeten jaarlijks een verslag opstellen over de ingediende verzoeken en de genomen besluiten hierover.
  5. Bij een afwijzing van het verzoek moet de werkgever in het verslag schriftelijk motiveren waarom het verzoek is afgewezen en welke alternatieven er zijn besproken met de werknemer.

Is een ergonomische thuiswerkplek verplicht volgens de Wet flexibel werken?

Zit sta bureau instellen in 4 stappen 1920px

Nee, de Wet flexibel werken verplicht niet expliciet dat werkgevers een ergonomische thuiswerkplek moeten bieden aan werknemers. Echter, werkgevers hebben wel een zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, zowel op de werkvloer als thuis. Dit betekent dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief een ergonomische werkplek, ook als werknemers vanuit huis werken.

Hoewel de wet dus niet expliciet een ergonomische thuiswerkplek verplicht stelt, kan het bieden van een ergonomische thuiswerkplek wel bijdragen aan het voldoen aan de zorgplicht van de werkgever en het bevorderen van de gezondheid en productiviteit van de werknemer. Het is dan ook aan te raden dat werkgevers hier aandacht aan besteden en waar mogelijk zorgen voor ergonomische thuiswerkplekken voor hun werknemers.

Er bestaan verschillende richtlijnen en adviezen voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek, zoals het hebben van een goede bureaustoel en een verstelbaar bureau, het op de juiste hoogte plaatsen van het beeldscherm, en het regelmatig nemen van pauzes om te bewegen. Werkgevers kunnen hun werknemers hierover informeren en waar nodig ondersteunen bij het creëren van een ergonomische thuiswerkplek.

DÉ PARTNER VOOR THUISWERKPLEKKEN

Ben je opzoek naar een duurzame samenwerkings- partner voor het inrichten en beheren van thuiswerkplekken?

Second Office de partner in thuiswerkplekken logo achtergrond EF7 grijs 1920x1080

Praktische gids: "Wet Flexibel werken" & "Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt"

Een effectief thuiswerkbeleid opstellen?

We hebben een samenvatting en checklist gemaakt van de Wet flexibel werken en voor het Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Deze samenvattingen kunnen handig zijn voor werkgevers en werknemers die meer willen weten over de wetgeving omtrent flexibel werken en thuiswerken.

PRAKTISCHE GIDS GRATIS ONTVANGEN

Gerelateerde artikelen

Dé partner voor thuiswerkplekken

Ben je opzoek naar een duurzame samenwerkings- partner voor het inrichten en beheren van thuiswerkplekken?

Richt je eigen fijne thuiswerkplek in

webshop Second Office banner

Wij zijn partner van

NIEUWSBRIEF

Ontvang maandelijkse de laatste thuiswerk-trends, nieuws over thuiswerken en tips voor vitaal te werken.

Contact

Hulp of advies nodig? Of wil je sparren over het inrichten en beheren van thuiswerkplekken voor jullie organisatie?