28 juni 2021: De Zwitserse bank UBS staat Hybride Werken toe. Ongeveer twee derde van de werknemers krijgt de flexibiliteit om een deel van de week thuis te werken. Hybride werkopties zullen per land worden geïntroduceerd, waarbij de timing afhankelijk is van de lokale pandemie situatie. UBS-medewerkers in Australië, China, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Taiwan kunnen nu al beginnen met het aanvragen van hybride werk.

Lees het gehele artikel op FD.nl

Voordelen van “Hybride Werken”

  1. Verhoging productiviteit- en efficiency
  2. Medewerkerstevredenheid en loyaliteit stijgt
  3. Ziekteverzuim wordt verlaagd
  4. Verduurzaming
  5. Geeft vorm aan goed werkgeverschap

Tijdens de Corona periode hebben we allemaal verplicht kennis gemaakt met Thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat de meeste werkgevers en werknemers het thuiswerken als zeer positief ervaren. 68% van de mensen geeft aan, na Corona een vorm van thuiswerken te willen blijven houden. Steeds meer organisaties bereiden zich daarom ook voor op het invoeren van “Hybride Werken”. Hybride werken houdt in, dat medewerkers een paar dagen per week vanuit huis werken en in een roulatiesysteem op kantoor kunnen werken. Een hybride beleid is daarbij essentieel. Download hier ons Thuiswerkbeleid.